2014. január 5., vasárnap

Adatvédelmi Nyilatkozat


Adatvédelmi Nyilatkozat

Varga Balázs egyéni vállalkozó, Vargáné Orbán Anikó, illetve Karászi Éva az Ékes-Édes Stúdió oktatási szervezői (továbbiakban: Adatkezelők). Adatkezelők feladata az Ékes-Édes Oktatási Stúdió tanfolyami kínálatának online bemutatása. A tanfolyamok iránt érdeklődőknek személyre szabott tájékoztatók küldésével kapcsolatban kezelik az általuk önként megadott személyes adatait. A megadott érdeklődési körnek megfelelő tájékoztató adásának céljából, és ezt követően a konkrét tanfolyamokra regisztráltak adatait, az egyéni igényeiknek ismeretében a tanfolyamok megszervezésére, értesítésükre használja fel. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az igényelt tájékoztatás és a tanfolyamok megszervezéséhez elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a közös cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. 

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználók által megadott személyes adatait. 

Az adatkezelők címe és elérhetőségei:
Varga Balázs és Vargáné Orbán Anikó: 8372 Cserszegtomaj, Polgár utca 10.
+36 70 941 26 13,
 info.ekesedes@gmail.com
Karászi Éva:
Címe: 1154 Budapest, Pöltenberg u. 84.
Telefonszáma: +30 382 86 99
asszisztens.ekesedes@gmail.com

Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezései.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 

Az érintettek köre: tanfolyami árajánlatkérők, és a konkrét tanfolyamokra regisztrált jelentkezők.

A kezelt adatok köre:
- az árajánlatkérés esetében a tájékoztató küldéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), város, érdeklődési kör, érdeklődött tanfolyamok;
- illetve regisztrált tanfolyami résztvevők esetében adatok: számlázási név, cím, levelezési név, cím, elérhetőségek: telefon, email cím, valamint a tanfolyam idejére kért egyéb szolgáltatások: igény szállás vagy utazás szervezésére.

Az adatgyűjtés célja: 
- érdeklődők esetében árajánlat és tájékoztatók küldése
- tanfolyamra regisztrálók esetében a tanfolyamok megszervezése, ennek érdekében értesítések küldése, és számlázás. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- Varga Balázs, mint oktatás szervező. 
- Vargáné Orbán Anikó, mint oktatás szervező. 
- Karászi Éva, mint oktatás szervező. 
- A megszervezett tanfolyam aktuális oktatója. 
Az Adatkezelő és Oktatók semmilyen körülmények között sem adják tovább harmadik fél részére a tulajdonába került adatokat.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a tanfolyamokat követően nem törlődnek, kivétel, ha erre a tanfolyami résztvevő igényt tart.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél 
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
- személyes adatainak helyesbítését, 
- személyes adatainak törlését vagy zárolását. 


A személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőknél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti a fent megadott elérhetőségeken. 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást, vagy az irányú kérés esetén intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 

Ha a regisztrált, vagy ajánlatkérő felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) Bármilyen nemű kérdés, vagy kérés esetén
keressen minket bizalommal.


Varga Balázs és Vargáné Orbán Anikó

info.ekesedes@gmail.comSzeretettel várjuk a tanfolyamainkon:
Vargáné Orbán Anikó
Ékes-Édes Stúdió